Gynekologiska operationerna försvinner från Borgå trots protester

ERSÄTTANDE VERKSAMHET. Många har rutit till, men de gynekologiska operationerna försvinner från Borgå. Annat kommer i stället. Bild: Fredrika Biström

Trots skarp kritik från många håll kommer de gynekologiska operationerna att flyttas från Borgå och Raseborg vid årsskiftet.

Styrelsen för HUS sammanträdde på måndagsförmiddagen och vice ordföranden, Borgåbon Jari Oksanen (Gröna) uppger att det som nu ska göras är att man utreder den framtida verksamhetsprofilen för de små sjukhusen.

– Detta är ju en budgetfråga och styrelsen tar ställning till budgeten först den 3 december. Men budskapet är nog redan helt klart, de aktuella operationerna ska koncentreras till Helsingfors, förklarar han och tillägger att ledningen vis HUS motiverar saken med trygghetsskäl.

Syrelsen gav nu ledningen i uppdrag att presentera en ny verksamhetsmodell för Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus fram till slutet av mars nästa år.

– För Borgås del är det ju redan så gott som klart, sjukhuset får fler öron- och ögonoperationer, vilket är bra. Hur det ska bli i Raseborg är inte riktigt lika klart ännu.

Ledningen vid sjukvårdsdistriktet har tidigare argumenterat flyttbeslutet med att en gynekologisk operationssal kräver ett befolkningsunderlag på 200 000 personer. I de kommuner som hör till Borgå sjukhus finns i dag knappt 100 000 invånare.

Ännu för två år sedan drog Borgå sjukhus ledning upp planerna för framtiden i en vision där man räknade med att förlossningarna försvinner men att de gynekologiska operationerna består.

Mer läsning