Gymnasieelever om distansstudier: kräver självständighet och disciplin

HEMMASKOLA. Skolbänken har bytts ut mot köksbordet för många skolelever. Bild: Ida Henricson

Gymnasiestuderande har ett råd till föräldrarna: Var inte överambitiösa när det gäller skolarbetet, utan försök skapa bra förutsättningar för studier hemma.

Vardagen för skolelever har förändrats avsevärt mycket under de senaste veckorna. Onlinelektioner, självständigt arbete och mera fritid är saker som har lagts till i schemat i och med den nya bestämmelsen om distansundervisning för att begränsa coronavirusets spridning.

– Det bästa med distansstudierna är väl att jag har mera fritid och får sova längre på morgonen, säger Elvira Illman som går första året i gymnasiet.

Hennes dag brukar börja med att hon tittar på Netflix en stund på morgonen och sedan deltar i sina lektioner för dagen.

– Sedan försöker jag ta mig i kragen och göra lite skolarbete.

Det bästa med distansstudierna är väl att jag har mera fritid och får sova längre på morgonen.

Hon medger ändå att läxorna ofta skjuts upp till kvällen trots lärarnas rekommendationer, eftersom hon känner sig mer effektiv senare på dagen.

Man halkar efter

– På dagen brukar jag försöka ta mig ut och springa eller gå, säger Ida Anttila, som även hon går i ettan i gymnasiet.

Även till Elviras dagliga rutin hör att träna.

Att göra allt skolarbete hemifrån innebär att man får göra allt i sin egen takt, och för många betyder det att skoldagen är kortare än vanligt och man i stället har mera fritid.

– På fritiden har jag börjat spela piano igen, berättar Elvira. Jag brukar också laga min mat själv ibland och baka då och då.

Ida berättar att hon jobbar några kvällar i veckan. Det sämsta med att studera i stort sett helt på egen hand är, enligt båda Ida och Elvira att det är ganska många uppgifter som ska göras och att man lätt blir efter som man inte gör allt genast.

Jag har aldrig lust att göra matematikuppgifterna, så jag blir lätt lite efter.

– Jag har aldrig lust att göra matematikuppgifterna, så jag blir lätt lite efter, säger Elvira, som läser lång matematik.

Distansarbetet kräver mera självständighet och eget ansvar av eleverna. För de som kanske redan har det kämpigt i skolan kan det vara svårt att ta itu med alla uppgifter som tilldelas.

Föräldrarnas stöd viktigt

Trots kommunikationen till lärarna som hålls över nätet får man inte på samma sätt hjälp med inlärningen som i skolan, speciellt om föräldrarna i hushållet inte har tid eller möjlighet att hjälpa eleven.

Föräldrar kan lätt hjälpa sina barn genom att ge dem stöd, men även utrymme och arbetsro. De ska inte bli överambitiösa när det gäller skolarbetet, utan bara skapa bra förutsättningar för lärande i hemmet. Man måste komma ihåg att det fortfarande är lärarna som har ansvaret för inlärningen.

En annan aspekt som naturligtvis faller bort är det sociala med att vara i skolan; att hela tiden omgivas av människor och ha någon att diskutera med. Elvira berättar att hon trivs hemma och inte har något emot att vara ensam, medan Ida säger att hon saknar att umgås med sina vänner varje dag.

Mer läsning