Lovisa stad har lagt fram en plan att göra gymmen gratis för pensionärer och arbetslösa

GRATIS? Lovisa stad utreder om det är möjligt att göra kommunens gym gratis för pensionärer och arbetslösa. Bild: Jon Nyqvist

Lovisa stad utreder möjligheten att göra stadens gym gratis för pensionärer och arbetslösa.

Motionen motiveras med att god hälsa utgör grunden för välbefinnande och förebygger sjukdomar. För de äldre är betydelsen av muskelkondition mycket viktig och har positiv inverkan på både hälsa och vä...