Gunilla Löfman fortsätter som ordförande för Förbundet Finlands svenska synskadade - Paulina Hannus från Borgå fortsätter i styrelsen

Paulina Hannus förnyade sitt mandat som styrelsemedlem i Förbundet Finlands svenska synskadade. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Förbundet Finlands svenska synskadade har valt styrelse för perioden 2022-2023. Valet hölls på förbundets höstmöte som ordnats i Valkeakoski under veckoslutet.

Gunilla Löfman, från Nagu, har återvalts till Förbundet Finlands svenska synskadades (FSS) ordförande. Återvalet gäller för perioden 2022-2023.

Löfman har fungerat som förbundets ordförande sedan 2018.

"FSS har under de här 75 åren utvecklas till ett modernt förbund som följer med samhällsutvecklingen. Det kommer att vara intressant att fortsätta med utvecklandet av förbundets visioner och strategier", säger Löfman i ett pressmeddelande.

På höstmötet valdes även Carina Bjongbacka, från Vasa, och Fredrik Lindeman, från Åland, till styrelseledamöter.

Förutom de nyinvalda ledamöterna sitter även vice ordförande Bengt Ahlvik, från Jakobstad, samt ledamöterna Fredrik Lindgren, från Raseborg, Paulina Hannus, från Borgå, Seppo Sjö, från Nykarleby och Bernt Snygg, från Vasa, i styrelsen.

På förbundets höstmöte som ordnats i Valkeakoski under veckoslutet har bland annat aktuella frågor som berör det finlandssvenska synskadefältet behandlats. Enligt förbundet väckte frågor om medelanskaffning samt syntolkningsverksamheten i Svenskfinland speciellt mycket diskussion.