Gun-Britt söker ny bostad – igen

Både Gun-Britt Sjöblom, hunden Murry och Markku Koskelainen hade trott att de skulle kunna bo kvar i seniorhusen på Wittenbergsgatan länge än. Bild: Kristoffer Åberg

Hyresavtalet för alla invånare i de 52 bostäderna i de så kallade seniorhusen i hörnet av Wittenbergsgatan och Vårbergavägen sägs upp. Den nya detaljplanen för området har fastställts och i och med det kan de gamla byggnaderna rivas och ersätts av nya som bättre svarar mot dagens krav.

Gun-Britt Sjöblom och hunden Murry ska flytta – igen. För drygt ett år sedan revs radhuset i Ebbo där Sjöblom bott i 21 år och då fick hon en ny bostad på Wittenbergsgatan. Glädjen blev ändå kor...