Guldkant på vardagen – aktiv satsning sätter fart på Sibboseniorer

MENINGSFULL VARDAG. Projektet Aktiva Sibboseniorer jobbar för att ge äldre Sibbobor en meningsfull och hälsofrämjande vardag. Till exempel kan man träffas för att pyssla tillsammans. Bild: Tiina Patana

Aktiva Sibboseniorer heter det tvåspråkiga projektet som riktar in sig på att ge över 65 år gamla Sibbobor en meningsfull, innehållsrik och hälsofrämjande vardag – tillsammans med andra äldre.

Satsningen på sociokulturella aktiviteter för Sibboseniorer är inne på sitt andra år och enligt projektarbetaren Tiina Patana har erfarenheterna så här långt varit övervägande positiva. Gynnsamma effekter som exempelvis ökad gemenskap eller meningsfull fritid är visserligen svåra att mäta, men enligt Patana står det klart att äldre behöver och mår bra av att samlas i grupp.

– Jag gjorde en kort enkät där jag försökte kartlägga seniorernas behov och organiserad verksamhet, och samtidigt bad jag dem utvärdera projektet Aktiva Sibboseniorer. Många tyckte att det var mindre ensamma och uppskattade tätare sociala kontakter med andra äldre, säger hon.

Nu hoppas Tiina Patana att ännu fler äldre ska hitta verksamheten för äldre som ordnas på regelbunden basis på Servicehuset Linda i Söderkulla, Servicehuset Elsie i Nickby och på Söderkulla bibliotek. Hittills är det framför allt servicehusens boende som fått upp ögonen för gruppträffarna, men det mångsidiga programmet som ordnas är till för alla äldre i Sibbo.

Många tyckte att det var mindre ensamma och uppskattade tätare sociala kontakter med andra äldre.

Populära träffar

Nytt för i höst är att det också ordnas sociokulturella träffar ute i byarna, närmare bestämt på föreningslokalerna Träskberga i Kalkstrand och på Skattåkersberg i Box. Träffarna har lyckats fint, upp till fyrtio äldre har strålat samman för en gemensam timme eller två.

JOGGA MINNET. På träffarna kan det bland annat handla om att låta minnet arbeta. Bild: Tiina Patana

– Träffarna går under namnet Må bra-dagar och utöver själva programmet så finns personal från kommunen på plats för att mäta exempelvis blodsockernivån och blodtryck för den som vill. Vi kommer att fortsätta ute i byarna också i vår, säger Tiina Patana.

Inom ramen för Aktiva Sibbosenior samlas äldre bland annat för att umgås, minnas äldre dagar, dela tankar, spela, pyssla, gymnastisera diskutera och ha det roligt tillsammans. Grupperna hålls i första hand under vardagar, och det ordnas program både på förmiddagarna och på eftermiddagarna.

– Vi försöker variera programmet så mycket som möjligt. Till exempel ordnade jag en debatt där seniorerna fick signalera sin åsikt med röda och gröna lappar. Gymnastik i sällskap med en fysioterapeut var också en omtyckt programpunkt, säger Patana.

Tvåspråkigt projekt med syfte att ge över 65 år gamla Sibbobor en meningsfull, innehållsrik och hälsofrämjande vardag.

Ordnar gruppträffar med varierande sociokulturell verksamhet på Servicehuset Linda i Söderkulla, Servicehuset Elsie i Nickby och på Söderkulla bibliotek samt på föreningslokalerna Träskberga och Skattåkersberg.

Information om gruppernas program hittar man på Servicehusstiftelsen i Sibbos hemsidor, https://www.sipoonpalvelutalosaatio.fi/, stiftelsens programblad och i Sibbo kommuns händelsekalender.

Programmet meddelas även varje vecka i tidningen Östnyland och i Sipoon Sanomat.

Givande verksamhet

Projektsatsningen har gjort det möjligt att skapa intressanta, givande och förebyggande verksamhetsformer och aktiviteter för seniorer. Målet på sikt är att stöda och förbättra seniorernas fysiska, psykiska, kognitiva och sociala välbefinnande. Projektet är i första hand avsett att fungera i förebyggande syfte och meningen är också att skapa förutsättningar för de äldre att upprätthålla sin funktionsförmåga.

Det händer mycket under de resterande träffarna i höst, bland annat handlar det om berättelser och poesi, välbefinnande, musik och morgonrörelser för morgonpigga äldre.

– Det kostar ingenting att delta i verksamheten. Undantaget är då vi ordnar bingo eller om man vill köpa sig en kopp kaffe, säger Tiina Patana.

Projektet Aktiva Sibboseniorer startades upp i juni 2017 och stöds finansiellt av Veikkaus-medel som social- och hälsovårdsministeriet fram till juni 2019. I december klarnar det om projektet får fortsatt finansiering efter det.

Mer läsning