Guide för småbarnsfostran lär ut könssensitivitet

Setas nya guide behandlar könssensitivitet och riktar sig till småbarnspedagoger. Foto: Ari Sundberg/SPT Bild: Ari Sundberg/SPT

Föreningen för mänskliga rättigheter och likabehandlig, Seta, har publicerat en guide för personer som jobbar med småbarnsfostran. Guiden behandlar könsmångfald och könssensitivitet ur ett pedagogiskt perspektiv.

Guiden Sukupuolen moninaiusuus ja lapset (Könens mångfald och barn) kommer från ett behov som man märkt i Transstödscentralens arbete med familjer och barn.

Guiden behandlar könssensitivt bemötande av barn och unga. Den tar också upp hur man ska behandla barns olika könsuttryck och -identitet.

– Undersökningar visar att om vi lär oss stöda barnen redan i ung ålder har det en långvarig verkan på den psykiska hälsan senare i livet, säger Setas utbildningsplanerare Marita Karvinen.

Alla vill säkert barnens bästa, men alla har inte kunskapen.

– Vi hoppas att pedagogerna kan lyfta de här ämnena och att de har vetenskaplig grund för dem, säger Karvinen.

Ges också ut på svenska

Karvinen säger att man i allt högre grad nu för tiden tar i beaktande transbarn och könssensitivitet på dagis och i skolor. Fortfarande ser det lite olika ut på olika håll i landet, men vi är på väg åt rätt håll.

– Föräldrar kan alltid prata med dagiset i förväg och kolla upp hur saker fungerar just där.

Setas guide riktar sig till småbarnspedagoger och andra som jobbar med barn. Läroplanen lyfter fram könssensitiv uppfostran, jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Guiden stöder läroplanen i mångfaldsfrågor genom att ge information om könssensitivitet och mångfald inom familjer.

Guiden kommer att komma ut på svenska under våren.

Könssensitiv uppfostran betyder att varje barn behandlas som individ och att alla könsidentiteter och könsuttryck är lika värda och ges samma möjligheter. Könssensitiv uppfostran betyder inte att olika kön, som flicka och pojke, osynliggörs.

Mer läsning