Gudstjänst på distans

KYRKAN PÅ NÄTET. Nästa år kanske det är möjligt att följa med gudstjänsten via nätet. Bild: Kristoffer Åberg

Nästa år kan det vara möjligt att följa med gudstjänsterna i Borgå domkyrka via Internet.

Gemensamma kyrkorådet (GKR) har bestämt att möjligheten att sända videofilmade och radierade gudstjänster via Internet ska utredas.

Gudstjänster via nätet ger församlingarna en möjlighet att föra servicen närmare sina medlemmar, och är en form av kommunikation som GKR anser att man kan utnyttja på olika sätt och för olika målgrupper.

Det finns olika möjligheter om man vill videofilma. I många mindre församlingar görs videoinspelningen automatiskt och förmånligt, men det innebär en sämre bildkvalitet. Borgå domkyrka är ett historiskt värdefullt objekt och videosändningar därifrån intresserar både församlingsmedlemmar och andra.

Därför skulle en videoinspelning behöva vara av högklassig kvalitet men också kostnadseffektiv. Orgelkvartar och körframträdanden skulle kunna videofilmas.

Mycket att reda ut först

Förutom att de tekniska detaljerna för att videofilma i kyrkan måste lösas måste man även granska upphovsrättsliga frågor och personskyddslagen.

Ett snabbare och förmånligare alternativ är att sända gudstjänsterna i webbradio. Det verkar vara möjligt att koppla ihop radioutsändningar med kyrkans eget ljudåtergivningssystem. Det är ett alternativ som inte skulle kräva stora satsningar på utrustning av till exempel sjukhus och servicehus.

Det som händer nu är att man gör upp en plan, som församlingsråden får ta ställning till. I budgeten för nästa år bör en nödvändig summa skrivas in. Målet är att man redan nästa år kan komma i gång med radieringen, men kanske också med videofilmningen.