Gruppbyte på målrakan

Timo Rope. Bild: Arkiv/Lauri Asanti

Timo Rope, Sami Virpiö och Petri Haikonen lämnar Centerns fullmäktigegrupp i Sibbo för den sista månaden av fullmäktigeperioden. En svenskspråkig Centerförening har också grundats.

Centerns fullmäktigegrupp i Sibbo som uppstod under den snart avslutade fullmäktigeperioden har bestått av fyra fullmäktigeledamöter. När Timo Rope, Sami Virpiö och Petri Haikonen nu meddelar att de lämnar gruppen blir Monika Hämäläinen den enda återstående gruppmedlemmen för resten av fullmäktigeperioden. Hon vill inte i nuläget kommentera saken för ÖN medan Timo Rope hävdar att bytet inte är en särskilt dramatisk händelse.

Rope nämner inga namn men han antyder ändå att bytet har att göra med meningsskiljaktigheter inom gruppen.

– Vi byter ändå inte parti utan vi går tillfälligt med i en partipolitiskt obunden grupp. Parti och fullmäktigegrupp är två olika saker.

Gruppen trion byter till är Maarit Ropes enmansgrupp grupp Politiikasta Iloa. Hon säger till ÖN att Timo Rope, Sami Virpiö och Petri Haikonen omfattar gruppens verksamhetsprinciper.

– Som namnet antyder anser vi att frågor bör behandlas i en positiv dager och i stället för att fokusera på problemen bör man vara lösningsinriktad. Man ska driva politik utan att skymfa, klandra eller skuldbelägga folk.

Maarit Rope var inte uppställd i årets kommunalval men däremot kandiderade såväl Timo Rope, Sami Virpiö, Petri Haikonen som Monika Hämäläinen för Centern. Invalda blev Timo Rope och Monika Hämäläinen.

Ny förening

Förra veckan var bland andra Timo Rope och Sami Viripö med om att grunda en lokal svenskspråkig Centerförening i Sibbo. Den ska nu registreras av Patent- och registerstyrelsen. Tanken är enligt Rope att locka fler medlemmar.

– Vi profilerade oss starkt som en tvåspråkig förening i kommunalvalet men det verkar som om svenskspråkiga Centeranhängare hellre verkar inom ramarna för en svenskspråkig förening. Så fungerar till exempel SDP också.

Trots att Centern i fortsättningen har två lokalföreningar i Sibbo kommer partiet ändå att ha bara en fullmäktigegrupp i Sibbofullmäktige. Rope räknar med att samarbetet inom den kommer att fungera under den kommande fullmäktigeperioden.

Timo Rope har de senaste åren verkat inom flera fullmäktigegrupper. I kommunalvalet 2012 valdes han till Sibbofullmäktige från Sannfinländarnas lista men 2014 flyttade han till Vårt gemensamma Sibbo och lite senare övergick han till den nya Centergruppen.

Mer läsning