Grundvattenområdet i Ylike är betydande

Grundvattenområdena klassificeras om. NTM-centralen har bokfört totalt 45 grundvattenområden i Borgå, Lovisa och Lappträsk.

I Borgå finns det totalt 13 grundvattenområden, i Lovisa 26 och i Lappträsk sex stycken grundvattenområden.

I Lovisa har granskningen lett till nya avgränsningar för fyra områden, i Valkom, Tessjö och Malmsby följer gränserna för de grundvattenbildande områdena nu strandlinjerna. Den södra gränsen för grundvattenområdet i Hevossaari följer nu åsens former.

Alla grundvattenområden är viktiga för vattenförsörjning, klass 1, eller lämpliga för vattenförsörjning, klass 2.

Ett enda område i Borgå, Lovisa och Lappträsk, grundvattenområdet i Ylike i Borgå, får beteckningen 1 E. Det är klassificeringen för ett område med grundvatten som ytvattenekosystemet eller det terrestra ekosystemet är direkt beroende av. I Ylike finns ett betydande källområde. ÖN