Grundstenen till Point Colleges nya skolhus murades

GRUNDEN. Point Colleges styrelseordförande Markku Välimäki och skolans verkställande direktör och rektor Sari Gustafsson gjorde sin del av arbetet med att mura grundstenen. Efter det var det alla andras tur, studerande, lärare, representanter för byggföretaget och för staden och inbjudna gäster. Bild: Kristoffer Åberg

Point Colleges nybygge på västra åstranden reser sig med fart. Om ett drygt år ska 800 studerande och deras lärare kunna ta huset i besittning – ett skolhus de varit med om att planera.

Numera innebär en ceremoni där man murar grundstenen på ett bygge inte nödvändigtvis byggstart, utan är ett sätt att fira att bygget kommit bra i gång. I fredags murades grundstenen på Point Colleges nya skolhus.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula konstaterar i sitt tal att dagens människor, och speciellt ungdomar, vill leva i en urban miljö.

– Borgå måste svara på den efterfrågan, och då behövs bra utbildning som ökar Borgås dragningskraft som studieort. Efter nästan tio år i oändamålsenliga utrymmen kan Point College snart flytta in här. Det finns ingen orsak att vara ödmjuk, det här blir Finlands bästa och mest attraktiva läroinrättning för yrkesutbildning, säger Ujula.

Studerande, lärare och representanter för byggaren YIT och för staden har varit med och sagt sitt om hur skolhuset ska utformas.

– Det kommer att uppfylla både dagens och framtidens krav på ett bra skolhus och stå pall för de utmaningar som kommer, säger Markku Välimäki som är ordförande för Point Colleges styrelse.

Tills vidare går bygget som på räls. Budgeten håller, tidtabellen håller, och planeringen håller.

TIDSKAPSEL. Rektor Sari Gustafsson fyller kapseln som muras in i grunden med bland annat dagens nummer av lokaltidningarna på orten och en lista på skolans personal i dag. Maaria Kalliomäki från YIT håller den. Bild: Kristoffer Åberg

Väl planerat

Det var många turer innan beslutet att bygga ett nytt skolhus för Point College fattades. Länge diskuterades hur man skulle lösa skolans utrymmesproblem och man förde fram många olika alternativ, bland annat att Point College skulle flytta in i Pomo-huset.

– Vi var nästan färdiga att slänga in handduken, det krävde en del tålamod innan det blev klart att vi kan bygga nytt. Vi har utnyttjat hela väntetiden till att planera, säger skolans rektor och verkställande direktör Sari Gustafsson.

Både lärare och studerande har varit involverade i planeringen av det nya skolhuset. Så ska det vara i fortsättningen också.

– Vi har redan sett på möbler och inredning och nu börjar vi titta på färger till det nya skolhuset, säger Gustafsson.

Hon är speciellt glad över att Borgå stad gått i borgen för skolbygget.

– Det är en mycket konkret sak och det visar att man vill satsa på andra stadiets utbildning i Borgå.

Just nu fungerar skolan på tre olika adresser, På Institutgränd, i Konstfabriken och i WSOY-huset. Det är allt annat än optimalt för undervisningen.

Synergier

Det nya skolhuset byggs på tomten mellan S-market och Haaga-Helia och Laurea på västra sidan om ån.

– Det blir en fin helhet i Campus och skapar förutsättningar för ett bra samarbete mellan skolorna. Vi har redan studerande som vid sidan om sina studier vid Point College kan studera på tredje stadiets nivå i Laurea och Haaga-Helia. Det är en bra möjlighet för begåvade och för ivriga studerande, säger Sari Gustafsson.

Skolhuset förverkligas enligt alla kriterier för att det ska bli ett friskt hus där inneluften är bra. Det är också i fokus när huset inreds så att materialen stöder en bra framtida luftkvalitet.

I det nya skolhuset kommer skolan att ha 4 100 kvadratmeter till sitt förfogande. Nu har skolan 7 300 kvadratmeter fördelat på de tre verksamhetspunkterna.

Byggbolaget YIT har planerat huset och ansvarar också för byggarbetena.

Avtalet mellan YIT och Porvoo International College undertecknades hösten 2016.

Byggarbetena började på våren 2017 och huset beräknas stå klart i december 2018.

Staden har beviljat en säkerhet för byggprojektet. Avtalet gäller en finansiering på 14,7 miljoner euro under en leasingtid på 20 år. Leasingbolaget är SEB Leasing Oy.

Skolan kommer att byggas i tre våningar och bruttoytan blir 4 100 kvadratmeter.

– Det ska inte vara ett sådant skolhus som vi tänker på i dag, som är tomt kvällar, veckoslut och under sommaren. Den nya lagen ger möjlighet till att utnyttja utrymmena mera. Många vill studera kvällstid, till exempel, säger Gustafsson.

– Det är också bra om studerande lär sig att jobba på distans redan i yrkesskolan. Det kräver mycket handledning och pedagogiska resurser och går inte så där bara, men det är färdigheter som studerande har nytta av senare i arbetslivet, fortsätter hon.

Framtidens skola

Planeringen och väntan på det nya skolhuset är inte det enda som är på gång. Den nya utbildningsreformen står för dörren och Point College går så småningom ihop med Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, IUKKY.

– Vi har nästan en tsunami av förändringar, det händer hela tiden, konstaterar rektorn.

Point College har i dag omkring 800 studerande.

– Förutom unga studerande och vuxenstuderande har vi 200 studerande på läroavtal. Det är bra.

Sari Gustafsson ser utbildningsreformen som ett sätt att skapa en ännu mer dynamisk skola.

– Vi ska ha en skola där vi ser vad arbetslivet behöver och skapa produkter utgående från det. När det finns behov för någon viss kompetens och behövs kunnig personal måste vi reagera genast. Vi måste också kunna reagera proaktivt, säger hon.

Det kräver en hel del av lärarkåren, som får beröm.

– Lärarna måste vara företagsamma. Man måste känna till arbetslivet och ha bra nätverk, säger hon och berömmer sitt kollegium som har just de egenskaper som behövs.

GOD START. Skolbygget ligger på tomten intill Haaga-Helia och Laurea och är snart två våningar högt. Bild: Kristoffer Åberg