Grundstenen murad vid Forsby skola

HISTORISKT ÖGONBLICK. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom placerar cylindern i gjutformen. Bild: Erica Vasama/Lovisa stad

På måndagen var det dags för ceremonin med att mura Forsby skolas grundsten. I kapseln som placerades i grundstenen lades bland annat mynt, dagens lokaltidningar samt byggnadsritningar.

Nu framskrider byggandet av det nya skolcentret i Forsby i Lovisa med god fart. Enligt byggarens uppskattning inleds stockbygget i månadsskiftet november-december.

Forsby skolcentrum byggs i stock borträknat från ett befolkningsskydd i betong.

Representanter för byggaren och byggnadsövervakningen deltog i murandet av grundstenen tillsammans med stadens tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Det första spadtaget togs av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

TRÄBYGGE. Forsby skolcentrum byggs i huvudsak i stock, förutom skyddsrummet som är i betong. Bild: Erica Vasama/Lovisa stad

Mer läsning