Grundlagsutskottet godkände restaurangstängningen – kräver några preciseringar

Stängningen av Finlands restauranger tog ett steg närmare på onsdag kväll då grundlagsutskottet gav den grönt ljus.

Riksdagens grundlagsutskott har godkänt regeringens proposition om att tillfälliga stänga restaurangerna. Utskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) meddelade om beslutet på onsdag kväll.

– Utskottet godkände regeringens proposition, men kräver några grundlagsenliga preciseringar, säger hon.

Regeringen gav i tisdags en proposition om att tillfälligt ändra lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Enligt den blir det förbjudet för restauranger, barer och kaféer att servera kunder i sina lokaler fram till den 31 maj.

Däremot blir det inte förbjudet att sälja mat som konsumeras utanför restaurangen, till exempel take away.

Tre preciseringar krävs

Grundlagsutskottet hade tre preciseringar som ekonomiutskottet bör ta ställning till i sitt betänkande. Grundlagsutskottet var utlåtandeutskott i frågan.

– För det första framgår det inte av propositionen i tillräckligt hög grad att det är fråga om en undantagslagstiftning. Stängningen måste bindas klart och tydligt vid det rådande undantagstillståndet, säger Ojala-Niemelä.

För det andra föreslår grundlagsutskottet att stängningen ska kunna genomföras olika beroende på de regionala omständigheterna.

– Utskottet diskuterade huruvida det är rätt att restaurangerna är stängda i hela landet, eftersom epidemiläget varierar beroende på ort, till exempel Kajanaland har inte ett enda bekräftat coronafall.

För det tredje anser grundlagsutskottet att restaurangerna ska erbjudas kompensation för att lindra effekterna av stängningen.

– Stängningen har också negativa konsekvenser. Den kan driva mindre företag i konkurs och öka arbetslösheten, säger Ojala-Niemelä.

Ekonomiutskottet ska avge sitt betänkande senare på onsdag kväll. Därefter ska riksdagen rösta om betänkandet.

Tanken är att stängningen ska kunna träda i kraft på lördag.

Begränsar grundlagsenliga rättigheter

Stängningen av restaurangerna behandlades i grundlagsutskottet eftersom den inverkar på finländarnas grundlagsenliga rättigheter, främst näringsfriheten.

Utskottet anser ändå att det är positivt att regeringen valt att lagstifta om restaurangstängningen i normal ordning och inte utnyttja beredskapslagen.

Mer läsning