Gropar plågar bilister i Borgåtrakten

GROPAR I TOLKISVÄGEN. Bilister på Tolkisvägen står sällan framför en bekväm åktur. Bild: Kristoffer Åberg

Gropar i vägen är inte en ovanlig syn när man rör sig i Borgåtrakten. Till exempel Ebbovägen står just nu för ett rätt så obekvämt åkföre.

– Vi har två till tre arbetsgrupper ute i terrängen och lappar igen gropar nästan varje dag, säger Pekka Grönroos, platschef på Destia. Ändå måste man komma ihåg att det finns en skillnad mellan gropar som verkligen är farliga för trafiken och sådana som endast orsakar en obekväm åktur.

Sydöstra Finlands närnings-, trafik- och miljöcentral (NTM) ansvarar för de allmänna vägarnas skick. Bolaget Destia sköter själva underhållet.

Trots första hjälpen orsakar temperaturändringar och slaskväder att nya gropar ständigt tillkommer samt att mindre gropar blir allt djupare. Enligt Grönroos räknas en grop som farlig om den är över fem centimeter djup. Det är dock en riktgivande bestämmelse. Om gropens kant är avsevärt brant kan också mindre djupa gropar utgöra en fara för trafiken.

– Det är en ständig kamp. Nya gropar kan bildas väldigt snabbt, nästan över natt.

Då en grop i en allmän väg har orsakat skada sköts skadeståndet av NTM. Tomi Wiiala är styrelseordförande på företaget Taxi Uusimaa-Nyland. Enligt honom har groparna orsakat ett antal däckskador men han kan inte minnas att några skadestånd skulle ha betalats ut.

– Det känns som om vägarna blivit avsevärt värre under den senaste tiden, säger Wiiala.

Ofta antas det att kommunen ansvarar för de allmänna vägarnas underhåll. Så är det ändå inte.

– Vanligtvis är det oss man kontaktar när det gäller vägarnas dåliga skick, säger Kari Hällström, chef för kommuntekniken i Borgå stad.

På stadens hemsida finns anvisningar om hur man skall gå till väga för att anmäla problem med vägarna:

http://www.borga.fi/gator-och-vagar

Här finns också en interaktiv karta som visar vilka vägar hör till statens eller kommunens ansvarsområden.

Enligt NTM-centralens arbetsschema för 2017 står väg 167 mellan Forsby och Mörskom näst på listan när det gäller omfattande underhållsarbeten.

Mer läsning