Grönt ljus för skolbyggen i Lovisa

Trots en del munhuggande röstade kommunfullmäktige i Lovisa för bägge skolprojekten och därmed investeringar på 20 miljoner euro.

Det blev ett mastodontmöte när kommunfullmäktige i Lovisa träffades på onsdagen. De stora frågorna var de två skolprojekten och deras finansiering. Till sist slog fullmäktige fast att bägge skolorna byggs, men med en del ändringar. I Forsby valde man ändå det dyrare alternativet som redan en gång förkastats för att det gick över budget.

Stötte på motstånd

Planen för högstadiets och gymnasiets del stötte på sitt egentliga första motstånd när Nina Pere (Saml) föreslog en remittering med motiveringen att man kunde planera frågan lite noggrannare – särskilt i förhållande till bollhallen vars inomhusluftproblem seglat upp på sistone. Till saken hör att ordförande Arja Isotalo (SDP) redan tidigare förbjudit fullmäktige från att nämna bollhallen i samband med diskussionen. Pere var ändå envis.

– Jag föreslår att vi remitterar ärendet så att man kan reda ut eventuella synergier, bland annat i fråga om bollhallen. Till exempel om man renoverar eller bygger nytt när man en gång bygger högstadiet. En extra betänketid på några månader skadar ingen, sade Pere.

Partikollegan Janne Lepola påpekade att förslaget inte kommer från hela partiet, medan Pauli Kopiloff (saml) godkände Peres förslag. Således gick saken till omröstning där bara två personer – Pere och Kopiloff – röstade för en remittering. Därmed slog fullmäktige fast att man bygger ett nytt högstadium i Lovisa och att man renoverar gymnasiet – ändå med en liten ändring från Otto Anderssons (SFP) håll. Han fick enhälligt in en liten ändring att inte begränsa byggnadsmaterialet till stock såsom förslaget löd.

– Vi får säkert in flera anbud om vi inte begränsar till bara stock. Också andra material av trä fungerar och därför kan man använda ordet trä i stället för stock, sade han.

Dyrare Forsbyalternativ

Frågan om skolorna Forsby tog sig också en vändning när Otto Andersson också där föreslog en ändring i beslutsförslaget och förespråkade det dyraste alternativet.

– Skolbygget remitterades för att det blev för dyrt. När det åter behandlades var Samlingspartiet överraskande för det dyraste alternativet, trots att alla tidigare var överens om att det var för dyrt.

Man hade tidigare kommit fram till tre alternativ för skolprojektet. Alternativ ett är det ursprungliga förslaget som går över budget och som ledde till att ärendet redan en gång remitterades i styrelsen. Alternativ två är ett sorts lågbudgetalternativ, medan alternativ tre är en kompromiss som inte är lika dyrt som det ursprungigliga förslaget men dyrare än budgetalternativet.

Andersson förespråkade till sist alternativ ett, trots att man i styrelsen ansett att det blivit för dyrt och därmed rekommenderat alternativ tre som en sorts kompromisslösning - något som också var beslutsförslaget för fullmäktige. Han höll i och med det med Samlingspartiets linje som han kritiserat lite tidigare.

– Jag vill säga det högt att alternativ tre är ett bra alternativ. Men nu är det dags för slutgiltiga beslut. Efter noggrant övervägande kan vi stå bakom alternativ ett. Vi har lyssnat på personalens önskemål och tänkt på stadens dragningskraft.

Förslaget fick samklang hos de övriga partierna, däribland Centern. Kari Hagfors, som lite tidigare bytt fullmäktigegrupp till Centern, passade på att understöda Otto Anderssons förslag.

– Vi är glada över att SFP är för det alternativet.

Skolbyggen i Lovisa

Lovisa bygger ett nytt högstadium och renoverar gymnasiet.

Man bygger ett nytt skolcentrum som inhyser båda språkgrupperna i Forsby.

Bägge byggen föreslås uppföras i trä.

I Forsbyprojektet har man försökt sänka kostnaderna, men fullmäktige accepterade det dyrare alternativet på onsdagen.

Man överskrider således kostnadskalkylen i budgeten med ungefär 600 000 euro.

Bägge projektens kostnader landar totalt på över 20 miljoner euro.

Skolorna ska vara helt färdiga 2019.