Grönt ljus för nya bostadshus i östra ändan av Alexandersgatan

Så här ser planen ut för de nya sexvåningshusen. Bild: Oskar Skogberg

Borgåföretaget FH Invest ska börja bygga det första av de nya sexvåningshusen redan i september. En tredjedel av bostäderna är redan reserverade.

Detaljplaneändringen som krävs för att börja bygga de nya bostadshusen i östra ändan av Alexandersgatan har vunnit laga kraft. Ingen överklagade stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringen. Byggfö...