Grönt är skönt på Evertech

INGA DUNUNGAR. Tillsammans har Tom Karell och Pekka Rasi över femtio års erfarenhet av It-branschen. Bild: Kristoffer Åberg

I dag tar vi för givet att våra appar, musik- och molnlagringstjänster ständigt ska vara tillgängliga. Men bakom vår lätta tillgång till de här tjänsterna ligger ändå bland annat datacenterbolagens hårda arbete. ÖN besökte ett av dem, Evertech, som har verksamhet i Tolkis. Förutom det allmänna mantrat inom branschen, det vill säga tillgänglighet, har Evertech även gröna värden som ledstjärna.

Vi sätter oss i kontoret på andra våningen i hallen i Auguststranden i Tolkis tillsammans med Tom Karell, partner på Evertech, och den tekniska direktören Pekka Rasi. Karell säger att Evertech, grundat 2012, visserligen har gott om konkurrenter både i Finland och internationellt men att man på olika sätt strävat efter att skapa sig en marknadsnisch.

– För det första är vi som min slips, det vill säga gröna. Men inte i betydelsen nybörjare, för till exempel Pekka har 30 års erfarenhet av it-branschen och jag själv har varit med i 20 år. Jag talar om gröna värderingar, säger Karell.

FAKTA

Evertech

Grundat år 2012.

Har sju anställda, under förra räkenskapsperioden var omsättningen 1,2 miljoner euro.

Har verksamhet i Helsingfors och i Tammerfors förutom i Tolkis i Borgå.

Erbjuder moln-, server- och experttjänster inom it-branschen.

Lagrar knappt 100 terabyte data på sammanlagt ungefär 500 servrar.

Hit hör bland annat en strävan efter lägre energiförbrukning, vilket vi snart ska få höra mer om nere i containerhallen, men också att Evertech köper certifierad EKOenergi av elbolaget Borgå Energi.

– Evertech är ett kolneutralt datacenterbolag, eventuellt det enda i världen. En snart utexaminerad diplomingenjör i datateknik har som sitt slutarbete tagit fram en matematisk modell för hur mycket våra kunder kan minska sina egna kolavtryck genom att använda våra tjänster. Då allt fler företag nu för tiden har miljöprogram så räknar vi med att det här är en konkurrensfördel.

En annan styrka är enligt Karell också Evertechs satsning på moderna lösningar, till exempel att servrarna är inbyggda i containrar. Det är en sällsynt men inte unik lösning. Karell och Rasi hävdar ändå att Evertech är det första företaget i Finland som använder servercontainrar för så att säga vanligt bruk. Inom försvarsmakten har containerlösningar använts redan tidigare.

– Fördelen med att servrarna är inbyggda i containrar är att vi inte är beroende av ett enskilt datacenter. Om det skulle hända något här i Tolkis kan vi relativt lätt omlokalisera servrarna. En annan sak är att vi också enklare kan skapa lämpliga förhållanden för servrarna inne i en container, att bygga om hela lokalen till en traditionell serverhall skulle bli en mycket dyrare investering, säger Karell.

– Och om man skulle investera i en serverhall så är man sedan gift med den teknologi man valt. Men eftersom vi jobbar med flyttbara containrar kan vi lättare gå in för nya lösningar, tillägger Rasi.

Datalagring i Finland

Evertech ytterligare ett ess i ärmen när det gäller att positionera sig i förhållande till konkurrenterna: företaget kan garantera att kundernas data alltid lagras på servrar i Finland.

ORDNING OCH REDA. Enligt Tom Karell får man leta länge innan man hittar så prydligt och systematiskt hopsatta serverrum som de Pekka Rasi har byggt. – Han är helt klart en perfektionist. Bild: Kristoffer Åberg

– Till exempel för Finska Läkarföreningen Duodecim, som är en av våra kunder, var det här av avgörande betydelse. Även i övrigt fick Edward Snowdens avslöjanden många företag och aktörer att fundera lite noggrannare på av vem de köper sina it-tjänster och var i världen deras data fysiskt är placerad.

Eftersom Evertech har datacentraler på sammanlagt tre orter i Finland kan kunderna räkna med stor tillförlitlighet och att tjänsterna i princip alltid finns tillgängliga.

– På datacentralerna har vi dubbla system för allting. Det handlar om allt från dataförbindelse till reservström. Under vissa förutsättningar kan det ändå hända att en verksamhetsort slås ut helt och hållet och för sådana eventualiteter kan vi enligt överenskommelse erbjuda backup-kopior av all data på någon av de andra verksamhetsorterna. Det är som att ha två motorer i sin bil, trots att den ena går sönder kan resan fortsätta utan avbrott, säger Karell.

Till exempel servicefacket PAM och Industribranschens fackförbund har sina medlemsregister på Evertechs servrar och för dem är det viktigt att de sammanlagt kring 300 000 medlemmarna alltid har tillgång till organisationernas tjänster. Också Borgå stad och Grankulla hör till Evertechs kunder.

– Tillgänglighet, tillgänglighet och tillgänglighet. Alltfler tjänster är i dagsläget internetberoende så tillgänglighetens betydelse kan inte överskattas. Vår uppgift är att se till att infrastrukturen bakom våra kunders tjänster fungerar, så om man vill kan man kalla oss hjärtat i kundernas it-tjänster.

Detaljerna på sin sida

Vi lämnar kontoret och går ner till hallen på gatuplan för att bekanta oss med "maskinparken". I den stora hallen står fyra blåa sjöcontainrar, så när kunderna enligt Karells och Rasis förhoppningar blir fler, finns det utrymme för expansion. Rasi öppnar dörrarna till en av containrarna och förevisar innehållet. Till höger och vänster finns korridorer, apparaterna är samlade på rad i mitten. Inne i containern finns ett innertak av genomskinligt plexiglas.

Det ser ut att vara ordning och reda på allt, Rasi säger att det ligger en tanke bakom varje detalj i upplägget. Containern ska var servicevänlig, men dessutom försöker Evertech också minimera energiförbrukningen, såsom nämndes i början av texten.

Rasi pekar längst bak i containern och säger att där står UPS-anläggningen (Uninterrupted Power Supply, Avbrottsfri kraftförsörjning) som ger containern reservkraft i ett par timmar vid ett totalt elavbrott. Han tillägger att det ändå är dieselgeneratorn på gården som först kopplas in om eltillförseln bryts, UPS-anläggningen är den sista utvägen.

– Framför UPS-anläggningen finns värmeväxlaren som är kopplad till kylsystemet som är fyllt med glykol. Från värmeväxlaren ute på gården kan vi med en pump transportera kylan in i containern där fläkten blåser den nedkylda luften framför servrarna i containern. Servrarnas kylfläktar suger in den nedkylda luften och blåser ut den på andra sida varifrån luften sugs ut. Det fina är att vi förutom under de allra varmaste sommardagarna klarar oss helt utan en energihungrig kylkompressor, förklarar Rasi.

Den här uppbyggnaden av servercontainrarna minskar datacentralens elkonsumtion. Nedkylningen utgör i vanliga fall en stor del av serverhallarnas energiförbrukning runtom i världen och det att Evertech är verksamt i Finland, där de svala årstiderna är långa, spelar visserligen dem automatiskt i händerna.

– Förutom det lugna politiska läget är klimatet de viktigaste orsakerna till att jättar som Google och Microsoft byggt serverhallar i Finland. Jag läste nyligen en artikel om det tyska företaget Hetzner Online som bygger en datacentral i Tusby och deras vd återkom om och om igen till de gynnsamma förhållandena i landet, säger Rasi.

FAKTA

3 orsaker till att Evertech valde Tolkis

1. Möjligheten till snabb och pålitlig datatrafik via LPOnets ljusfiberkablar.

2. Tillgången till Borgå Energis gröna el från biokraftverket i Tolkis.

3. Det fanns en ledig lokal i den Nybergska hallen som lämpade sig för företagets behov.

Men på Evertech har man inte nöjt sig med "lottovinsten" att verka i Finland, man försöker dra största möjliga nyttan inte bara av det geografiska läget utan också av den nya tekniken. Till exempel tar man till vara värmen i luften inne i hallen och använder den till att värma vatten för fastighetens behov.

– Vanligtvis är det Pekka som talar med förkortningar men nu ska jag komma med en. PUE, alltså Power Usage Effectiveness, säger Karell.

– Vi utnyttjar den förbrukade strömmen mycket effektivt så för centralen här i Tolkis har vi PUE-koefficienten 1,17 då 1,0 är det teoretiska idealet. Men det anses att en datacentral som ens når ner till 1,5 har god energieffektivitet, fortsätter Karell.

– PUE-koecifienten beskriver alltså andelen energi som går åt till nedkylningen i förhållande till den totala energiförbrukningen. Så om vi antar att en datacentral har en total förbrukning på 100 kilowatt varav 50 går till nedkylning så blir PUE-koefficienten 1,5, tydliggör Rasi.

Han och Karell verkar övertygade om att Evertech utvecklat ett framgångsrikt koncept. Karell säger att företaget ser Tolkis som sin huvudsakliga tillväxtort.

– I fjol hade vi en omsättning på 1,2 miljoner euro och i år stiger den till 1,6. Det är inte en prognos utan ett löfte, säger Rasi.

Mer läsning