Grönholm blir personalchef i Lovisa

Bild: Arkiv/Marita Itävuori

Det blev nya planer i Lovisa när nuvarande personalchefen väljer att byta arbetsgivare. Förslaget är att nuvarande bildningsdirektören tar över jobbet.

Thomas Grönholm (bilden) blir ny personalchef i Lovisa. Positionen blev öppen när nuvarande personalchefen tackade ja till motsvarande jobb i Sibbo. Ursprungligen hade Grönholm pekats ut för positionen som välfärdschef, men tänkte om när möjligheten uppenbarade sig.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att utnämningen är bunden till att processen går som tänkt.

– Det är förbehållet till att nuvarande säger upp sig såsom planen är, och att där inte händer något, till exempel besvär eller andra överraskningar, säger Oker-Blom.

Han påpekar också att lösningen är bra för alla inblandade parter.

– Det är också vettigare ur stadens synvinkel, positionen som välfärdschef är inte brådskande att fylla. Dessutom hänger den ihop med landskaps- och vårdreformerna.

Mer läsning