Grön omställning skapar jobb

Det är viktigt att Borgå stad är lyhörd för företagens behov och fortsätter att utveckla Sköldviksområdet till ett världsledande kluster inom bio- och cirkulärekonomi.

Fredagen den 5 februari presenterade bränsletillverkaren Neste sitt resultat för 2020. Även om vinsten minskade med omkring en halv miljard euro betecknade verkställande direktör Peter Vanacker året som lyckat i företagets pressmeddelande. Det anmärkningsvärda är att av vinsten på 1,42 miljarder euro utgjorde biobränsletillverkningens andel 1,33 miljarder euro. Efterfrågan på de fossila bränslen rasade i fjol vilket medförde stora förluster för de traditionella oljeföretagen, men Neste har klarat sig tack vare en lyckad omställning.

År 2006 godkände Neste Oils styrelse en strategi där man lade som mål att företaget ska bli världens ledande tillverkare av biodiesel. Den modiga visionen har verkligen gett utdelning. I dag är Neste världens största tillverkare av sådan diesel som tillverkas av avfall och rester och företaget har det största marknadsvärdet av alla företagen i Helsingforsbörsen.

Att Neste har blivit en föregångare inom biobränslen är naturligtvis en lyckospark för Finland och i synnerhet för företagets hemort Borgå, och framtidsutsikterna ser ljusa ut. Efterfrågan på biobränslen ökar kraftigt och företaget planerar nu en investering i miljardklassen för att öka produktionen av biodiesel.

Utvidgningen av produktionen sker antingen i Rotterdam eller i Borgå och beslutet om orten väntas under våren. Därför var det oerhört värdefullt att statsminister Sanna Marin hade möjlighet att besöka Nestes raffinaderi i Sköldvik och samordna intressebevakningen med Borgå stads ledning (ÖN 2.2). Med tanke på att Neste varit tvungen att genomföra samarbetsförhandlingar i Nådendal och Borgå för att minska på överkapaciteten inom oljeförädlingen vore investeringen i hemlandet välkommen. Finland behöver banbrytande bolag som Neste för att förverkliga en grön omställning som skapar mera jobb.

Det är viktigt att Borgå stad är lyhörd för företagens behov och fortsätter att utveckla Sköldviksområdet till ett världsledande kluster inom bio- och cirkulärekonomi. En nyinvestering i Sköldvik-enheten skulle trygga Borgås konkurrenskraft och sysselsättning för en lång tid framåt. Nestes investeringsbeslut skulle också möjliggöra att Borgå Energi kunde dra fjärrvärme från den nya anläggningen in till Borgå. Låt oss hoppas på ett positivt besked.

Mikael Hiltunen, Borgå