Gravrestaureringen är en kulturgärning

VID GRAVEN. Kyrkoherde Helene Liljeström höll tal vid Sofie och Carl von Hausens grav. Bild: Mikael Grönroos

Hembygdens vänner i Mårtensby rf ordnade på tisdag för en vecka sedan ett minnestillfälle för folkskoleföregångaren Sofie von Hausen, där man även återinvigde den restaurerade gravstenen.

Initiativet kom från det äldre rådet inom Hembygdens Vänner i Mårtensby som under de två senaste åren planerat både restaureringen och finansieringen av Sofie von Hausens gravsten. Sibbo sparbanksstiftelse stödde restaureringen, som kostade flera tusen euro.

I graven vilar grevinnan Sofie von Hausen, som grundade Sibbos första kommunala folkskola i Mårtensby. Grevinnan von Hausen lyckades 1869, trots motstånd från herrarna i sockenstämman, skramla ihop pengar och i enlighet med Uno Cygnaeus idéer öppna en folkskola där traktens barn skulle lära sig läsa och skriva.

Stort jobb

En gravrestaurering är en intressant process. I detta fall började man med att ta loss och renovera det gjutjärnsstängsel som omger graven. Efter en blästring blev det som nytt igen. Kantstenarna, som med tiden sjunkit ner i jorden, lyftes upp till rätt nivå och graven fylldes upp med ny sand. Själva stenen rengjordes, och texten fick en ny förgyllning.

Den nyrenoverade graven invigdes under ett minnestillfälle förra veckans tisdag där bland andra kyrkoherde Helene Liljeström höll ett tal.

– Det är en kulturgärning, konstaterar Yvonne Malin-Hult.

Efter det lyckade restaureringsprojektet har idéer om att även restaurera den första lärarinnans grav kastats fram, men först måste frågan om finansieringen lösas.

Mer läsning