Grävarbeten stör trafiken i Estbacka

ARBETEN. Kartan visar hur arbetena lägger sig. Bild: Borgå stad

På måndag inleder Borgå vatten ledningsarbeten på Kärråkersvägen i Estbacka.

Arbetet medför tillfälliga ändringar i trafiken och innebär ändringar i bussrutter. På grund av arbetet måste Kärråkersvägen stängas på måndag den 6 mars klockan 8. Arbetet beräknas dröja till fredag den 10 mars då vägen öppnas igen klockan 14.

Också busstrafiken påverkas, där busshållplatserna längs Hållsvedsvägen är ur bruk under arbetets gång. Närmaste hållplatser finns vid Helsingforsvägen.