Grattis Finland

Agrarsamhällets arv sitter fortfarande starkt i oss. Många strukturer står ännu kvar, kring en kärna som förvittrat.