Gratis preventivmedel till alla Borgåunga

GRATIS. Från början av 2018 ska alla unga Borgåbor få tillgång till gratis preventivmedel, om förslaget godkänns av stadsfullmäktige,Bild: KSF arkiv

Stadsstyrelsen röstade som aldrig förr när förslaget till budget för 2018 behandlades på måndagen.

Den principiellt viktigaste ändringen jämfört med stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas ursprungsförslag är att i den budget som nu går vidare till stadsfullmäktige den 15 november finns en reservering på 100 000 euro för gratis preventivmedel till alla under 25 åringar i Borgå, enligt Millariikka Rytkönens förslag.

Förslaget gavs efter omröstning 8-5. För gratis preventivmedel röstade Jaakko Jalonen, Rytkönen, Anette Karlsson, alla SDP, Elin Blomqvist-Valtonen och Pehr Sveholm, SFP, Anna-Stiina Lundqvist och Jari Oksanen, Gröna, och Outi Lankia, Cent.

De som röstade mot, och som alltså förlorade i omröstningen är Johan Söderberg, Anders Rosengren och Bodil Lund, SFP, och Markku Välimäki och Nina Uski, Saml.

Ishallen får pengar

Den penningmässigt största ändringen, 200 000 euro i tilläggsanslag, kom på Nina Uskis förslag, ett tillägg för att uppgradera ishallen och göra den tryggare. Här föll rösterna 9-4.

För anslaget röstade Blomqvist-Valtonen, Sveholm, Rosengren, Millariikka Rytkönen, Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Markku Välimäki, Nina Uskim och Outi Lankia. Mot röstade Oksanen, Lund, Söderberg och Lundqvist.

Därtill godkände en majoritet av stadsstyrelsen att antalet barn som går i musiklekskola ska öka till 2016 års nivå, bland annat genom att göra det möjligt att gå i musiklekskola också i daghemmen.

Dessutom ska alla konstklubbar i daghemmen från början av 2018 bli avgiftsfria.

Omröstningarna blev många under budgetgenomgången, hela 22. I nio fall godkändes förslag som avvek från stadsdirektörens. Hela sexton mindre ändringsförslag kunde godkännas enhälligt.

– Det syns att många styrelsemedlemmar är nya och har väldigt mycket idéer, säger ordförande Jaakko Jalonen. Jag vill inte strypa flödet av nya förslag. Vi klarade av det här sista budgetmötet på sju och en halv timme.

Stadsfullmäktige är också relativt nytt. Man kan alltså vänta sig många omröstningar också på onsdag nästa vecka.