Gott resultat för Rosk’n Roll

Både Rosk’n Roll Oy och Östra Nylands Avfallsservice nådde ett gott resultat i fjol. Det påverkar avfallsavgifterna så att de kan hållas låga.

Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice Ab utgör tillsammans Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster. Rosk'n Roll Oy Ab:s omsättning under räkenskapsperioden uppgick till 14,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst ökade från förra året och var nu cirka 1 258 000 euro. Östra Nylands Avfallsservice Ab:s omsättning var 11,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst var cirka 960 000 euro.

Under fjolåret investerade de två bolagen sammanlagt för cirka 1,5 miljoner euro.

Bolagen betalar inte ut dividender till sina ägare, utan målet är att behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. Det goda ekonomiska läget gör det även möjligt för bolagen att investera i den utveckling som behövs för avfallshanteringen.

Under 2017 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Rosk'n Roll Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Bolagen har under året i praktiken fungerat som ett och samma bolag men på grund av rättsprocessen som inletts mot fusionen kunde den juridiska fusionen, som legat nere i flera år, fortsätta i april 2018.

Målet är att de två bolagen också juridiskt fusioneras årsskiftet 2018–2019.

Mer läsning