Gör en miljögärning – från din bil

KÖR SPARSAMT. Bilskolelärare Markus Wiitala brukar lära sina elever att köra ekologiskt.Bild: Amand STJERNBERG

I takt med att den globala uppvärmningen blir allt mer aktuell, uppkommer det allt flera åtgärder den vanliga människan kan göra för att bromsa ner den. Ett av dem är att köra ekologiskt. Men hur ska man egentligen köra bäst ur ett miljövänligt perspektiv?