Googla dig till sanningen

Man borde akta sig för att gå in i de aktuella debatterna om vilka födoämnen som är hälsosamma, vilka som bör undvikas, vilka som rentav kan bota sjukdom. Men jag kan inte låta bli.

Det är en djungel därute på nätet och många som skjuter skarpt. De som vågar vara av annan åsikt definieras snabbt som mindrevetande och får olika epitet. När Valvira prickar en läkare som vill bota c...