Golven i Hornhattula daghem har renoverats

NYTT. Daghemmet i Hornhattula har inte många år på nacken, i april 2011 firade man taklagsfest.Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Under sommaren har man gjort renoveringsarbeten i Hornhattula daghem enligt den byggtekniska undersökning av inomhusluften som blev färdig i början av året, samt den reparationsplan som gjordes utifrån undersökningen.