Goda möjligheter att öka livskraften

Bild: Kristoffer Åberg

Var är centrum? Hur stort är centrum? Vad finns i centrum?

Det finns inget entydigt svar på dessa frågor. Staden är gemensam för alla och därför kan vi bruka den utgående från våra enskilda intressen. Det kanske finns ett kvarter eller en butik utanför det so...