God affärsidé kan bli en framtid

TÄNK KREATIVT. Ulla Poppius hoppas på många goda affärsidéer. Bild: Kristoffer Åberg

Utvecklingsbolaget Posintra hoppas att östnylänningar sätter på sig tänkarmössan och modigt tar fram en idé som kan förverkligas.

Posintra har i 20 års tid stött och utvecklat företagsamheten i östra Nyland. För att fira 20-årsdagen har bolaget startat en tävling i en god affärsidé.

– En affärsidé handlar om att finna en lösning på ett problem. Problemet kan vara av vilket slag som helst och som man vill lösa. De unga är vår framtid och därför hoppas vi framför allt att unga östnylänningar deltar i tävlingen. Ung är i det här fallet ett vitt begrepp som omfattar skolelever, studerande och uppstartföretag, säger Ulla Poppius, vd för Posintra.

Men tanken är inte att begränsa deltagandet utan tävlingen är öppen för alla som oberoende av ålder har ett intresse för att tänka i nya och innovativa banor. Man kan delta individuellt eller i grupp. Det går också att delta med flera än en idé.

Tävlingen startade i torsdags och pågår till den 3 april. Vinnaren utses den 12 april av en jury som leds av Ulla Poppius. I juryn ingår Fredrik Pressler, direktör för Posintras företagstjänster och utvecklingscheferna Peter Backman, Antti Vaittinen och Tiina Whiley. På Posintras webbplats hittas närmare information om tävlingen.

– Den som lagt fram det vinnande förslaget kan också räkna med vårt stöd i att utveckla idén. Dessutom belönas vinnaren med ett upplevelsepaket, säger Ulla Poppius.

EU-stöd

Den främsta orsaken till att det kommunägda Posintra grundades var att det fanns ett behov av en gemensam aktör som kunde ta hand om ansökningsprocessen och administrationen av EU-medel till östra Nyland. I och med att EU skurit ner på bidragen har den delen av verksamheten blivit svårare, men är trots det mycket viktig. Samtidigt har samarbetet kring bidragen utvidgats geografiskt. Nu är det regioner och ibland också olika länder som arbetar kring ett visst projekt.

– Projekt som främjar utvecklandet av turismen i östra Nyland är något som fanns med i vår verksamhet redan för 20 år sedan och finns fortfarande. Det är exempel på en förgrening av vår verksamhet som vi i mitt tycke har lyckats mycket bra med.

Utvecklingsbolag som ska stödja och stärka näringslivet och konkurrenskraften i östra Nyland samt öka välfärden i regionen.

Grundades 1998 och bland grundarna fanns, förutom Borgå stad och Askola kommun, också banker, skolor försäkringsbolag, ledande företag och företagarföreningar. Ägarförhållandena förstärktes 2012 av Lovisa stad och kommunerna Mörskom och Lappträsk.

Hörnstenar i verksamheten är att hjälpa företag och blivande företagare att utveckla sin verksamhet, regionutveckling, energieffektivitet och boende. I regionutvecklingen har tyngdpunkten traditionellt legat vid turism och skärgårdsregionernas livskraft. Nu framhävs även branscher till exempel inom välbefinnande samt utvecklingen av företag inom metallindustrin.