Glöm inte de fattiga och glesbygden i klimattalkot

Trafikens utsläpp är cirka 1/5 del av de totala utsläppen i Finland. Om vi skall halvera mängden till 2030 så måste vi ta till sådana åtgärder som vi kan uppfylla.

Det betyder att vi måste gå över till biobränslen, gas och el. Det betyder också att vi måste förnya vår bilpark. Men hur kan vi göra det utan att de som har låga inkomster, till exempel familjer, ensamförsörjare och pensionärer med liten pension som bor på landet blir de som betalar mesta utsläppsavgifter?

På landet är det nästan omöjligt att bo och vara utan egen bil. Bussförbindelserna är ungefär en buss på morgonen och en buss på kvällen, och många bor flera kilometer från den väg där bussen går. De som har en låg inkomst har oftast också en gammal bil som har större utsläpp än nya bilar. Om regeringen sätter skatt på de gamla bilarna så drabbar det dem som har de minsta inkomsterna.

För det andra har låginkomsttagarna inte råd att köpa en hybridbil eller en elbil för det skulle skuldsätta dem så djupt att de inte har råd att betala lånet.

Jag hoppas att när regeringen fattar beslut om gränserna för trafikens utsläpp så beaktas de som bor på landet. Alla landsbor kan inte flytta till staden där såväl butiker som hobbyn finns på nära avstånd och bussarna kommer var femtonde minut.

Skulle man tänka sig en skattelättnad för dem som har en gammal bil och behöver den, och hör till grupperna låglönefamiljer, ensamförsörjare och pensionärer med liten pension?

Alla måste ha samma möjlighet, oavsett om man bor på landsorten eller i tätorten.

Kjell Grönqvist

FSD styrelsemedlem

Sibbo

Mer läsning