Glöm inte barnen i öst

MÖTE. Knatteträff för ett gäng ettåringar med sina föräldrar och syskon i Renum. Bild: xx

Det är våra barn, som tillsammans med många fler, påbörjar sin skolgång just då det tänkta bildningscentret ska tas i bruk.

År 2018 var ett riktigt barnrikt år i Ylike-Sannäs-Renum-Jackarby-området. Det bildades fort en grupp av mammor som fått barn det året. Gruppen växte under året och som bäst träffades kring 20 barn med sina mammor hos varandra. Senare har också pappor börjat komma med. Förutom att vi föräldrar skapat ett lokalt nätverk kan våra barn träffas enkelt och lära känna varandra från riktigt små. Det skapar en god grund och trygghet inför den kommande skolstarten om några år.

Flera av oss föräldrar har våra rötter här i trakterna och känner varandra från förr. Nu som föräldrar har vi igen tagit upp en tätare kontakt då många valt att flytta tillbaka till sina hembyar. Roligt har varit att lära känna också helt nya personer i egen ålder som flyttat till området utan tidigare anknytning till byarna. Roligt är också att trenden verkar hålla i sig, nya hus dyker för tillfället upp längs Lillpernåviken och pågående år ser ut att också det bli barnrikt.

Då vi valt att flytta ut till landsbygden har vi utgått ifrån att våra barn ska få gå sina första år i skola i en trygg närmiljö på landet. Nu inför beslutet om bildningscentret på Borgås östra sida önskar vi att beslutsfattarna kommer ihåg oss. Det är våra barn, som tillsammans med många fler, påbörjar sin skolgång just då det tänkta bildningscentret ska tas i bruk.

Anna Johansson Emil Johansson Linda Backman Janne Hannus Minja Väätäinen Benjamin Sjöström Linda Carlström Kjell Carlström Jenny Kaustell Fanny Sund Benny Lindgren Jenny Forsström Tommy Lindgren Isabella Björkell Andreas Björkell Charlotta Wackström Andreas Wackström Jenny Djupsjöbacka Aleksis-Pauli Djupsjöbacka Emilia Aaltovirta Eino Gustafsson Lotta Salomaa Krista Katainen Borgå

Mer läsning