Glimtar av ljus fyller Gallerian

Kimmo Warjonens (1936–2002) minnesutställning fyller konstrian Gallerian i Illby i sommar. Tjugosex arbeten formar en kronologiskt uppbyggd, och i grunden glad helhet, som framträder fint mot de vitmenade bodväggarna.

Borgåkonstnären Kimmo Warjonen, eller Kim som han egentligen hette, skulle ha fyllt åttio år till midsommar. Det ville hans änka Ritva Warjonen uppmärksamma. Steget var inte långt att föreslå det för sin bror och Kimmos goda vän Christer Åberg och hans fru Kerstin Busk-Åberg som sommartid driver konstboden Gallerian i Illby.

Senast visades Kimmo Warjonens tavlor på Kaplansgården 2003, men på den aktuella minnesutställningen visas många målningar som inte visades då. Några alster är rentav sådana som aldrig ställts ut tidigare trots att Warjonen – till vardags teckningslärare i Strömborgska skolan och Borgå gymnasium – var en konstnär som ställde ut flitigt på gallerier i Borgå och på andra orter. Som målare var han både modig och engagerad, eller som han själv uttryckte det i intervju i Borgåbladet från 1990: "Mina bilder är inte så snälla som man först tror."

– Kimmo var en mästare i att måla svart, men kännetecknande för hans svart var en transparens som gjorde att det fanns ljus i det svarta, säger Christer Åberg. Han var dessutom väl bevandrad i konsthistoriens olika skolor och skicklig på att måla perspektiv. Många av hans motiv har ett fantastiskt djup.

Flitig målare

Kimmo Warjonen var väldigt produktiv som målare. Minnesutställningen följer konstnärens kronologi, och bodväggarna pryds av Kimmo Warjonens oljemålningar från en period som sträcker sig ända från 1950-talets slut fram till 1990-talet och ett vackert litet stilleben som blev hans sista alster. Tavlan är målad i typisk, sen Warjonen-stil, det vill säga med bred pensel och spänstigt uttryck.

Kimmo var en mästare i att måla svart, men kännetecknande för hans svart var en transparens som gjorde att det fanns ljus i det svarta.

– Jag tror att målningen inte är riktigt klar, säger Christer Åberg om målningen som placerats längst upp på konstnärens staffli.

Staffliet har Kimmo Warjonen använt i sin ateljé i anslutning till hemmet i Gamla stan i Borgå, och det syns; ett tjockt buktande färglager täcker hela träkonstruktionen. I en monter finns också ett penselknippe och några färgburkar – akvarellfärger visserligen – som påminner om hantverket i ateljén.

Flera av tavlorna som visas i den gamla torkrian på Fasars gård har stått undanplockade i ett förråd, men några har Ritva Warjonen tillsammans med dottern Tanja lyft ner från väggarna där hemma, för att hänga upp dem igen i Gallerian över sommaren.

– Visst var det nostalgiskt att gå igenom målningarna från hela Kimmos konstnärsliv. Det ligger mycket känsla i den här utställningen, men jag tycker det är en glad helhet. Vissa av målningarna kom som en överraskning, jag hade alldeles glömt bort att det fanns, säger Ritva Warjonen.

Tekniskt skicklig

Kimmo Warjonen hörde till den så kallade Borgågruppen, en tvärkonstnärlig förening, med konstnärligt kvalificerade medlemmar såsom Juhani Linnovaara, Åke Hellman, Stig Fredriksson och Paul Wiik. Och som så många andra Borgåbaserade konstnärer tog också Warjonen sig an det klassiska Borgåmotivet med strandbodarna i förgrunden och domkyrkan ett stycke bakom. Förverkligandet var däremot inte traditionellt utan Warjonen, som tagit intryck av kubistiskt och expressionistiskt måleri efter en vistelse i Paris, målade en version av vyn över ån där gamla stans trähus tolkats abstrakt men ändå dekorativt.

Det ligger mycket känsla i den här utställningen, men jag tycker det är en glad helhet.

– Han har använt starka, tjocka färgytor där oljefärgen blandats med tempera. Kimmo var tekniskt mycket skicklig, säger Christer Åberg.

Kännetecknande för Warjonens konstnärskap var en ständig utveckling; stundtals målade han yvigt och abstrakt, stundtals disciplinerat och föreställande. Mellan varven hann han också med en japanskinfluerad period som till exempel målningen Glad by (som ju passar perfekt på en utställning i Ilola, det finska namnet på Illby) är ett exempel på.

Samhällskritisk

Warjonen var också känd som en ställningstagande konstnär, och bland annat hade han mycket åsikter om kulturlivet i Borgå. Men han reagerade också starkt på samhälleliga förändringar, som till exempel då den petrokemiska industrin bredde ut sig i Sköldvik och Borgå blev en industriort. En av tavlorna på minnesutställningen, en romantiskthotfull komposition, heter Hälsningar till Raade, och titeln hänför sig förstås till Uolevi Raade som var vd på Neste över en period på tjugo år. Också då kärnkraftverket i Lovisa byggdes målade han flera motiv i konstruktivistisk anda som ifrågasatte utvecklingen. I Gallerian visas också en mörktonad målning målad 1986, efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl.

Kimmo var tekniskt mycket skicklig.

– 1980-talet syntes överlag som en dyster period i Kimmos måleri, tavlorna blev mörkare men samtidigt blev de skarpa linjerna mjukare, säger Christer Åberg.

Fakta

Kimmo Warjonen – Minnesutställning

Kimmo Warjonen (1936–2002), bildkonstnär och teckningslärare verksam i Borgå.

Warjonens verk finns i flertalet privata och offentliga samlingar. Belönades med Borgå stads kulturpris.

Aktuell i form av en 80-årsminnesutställning i sommargalleri Gallerian anslutning till Fasars gård i Illby, Vadetvägen 4.

26

arbeten från 1950- till medlet av 1990-talet ställs ut.

Utställningen pågår den 19 juni till 31 juli och är öppen tis-ons 21–22.6 kl. 17–19, mån-ons 27–29.6 kl. 17–19, lördag och söndagar i juli kl. 15–17. Andra tider enligt överenskommelse, fasargard@otulook.com, 050–439 2377.

Prisuppgifter om de utställda verken fås av Ritva Warjonen.

Minnesutställningen tippar ändå över mot det positiva, som i ögonblicksbilder från fina stunder av sommartältande på Långholmen på Vessö eller inspirerade vyer över fälten och åkrarna som bredde ut sig bortom familjens kära sommarviste i Rönnäs. Här glimtar ljuset fram och målas med breda penslar och livfulla drag.

Fina klipp

Utställd i Gallerian finns också en klippbok med utdrag ur tidningar som sammanfattar Kimmo Warjonens konstnärskarriär. Det är numera pensionerade utställningsassistent på Kaplansgården, Lisbeth Andersson, som sammanställt boken. Hon har samtidigt gjort en kulturgärning då hon samlat klippen kring en intressant konstnär. Mervärde ger också en rejält tilltagen gammal fotoask där Ritva Warjonen samlat konstnärsmakens skisser, utkast och halvfärdiga, både av tidigt och senare datum

"Den dagen då jag gör en riktigt bra målning lägger jag av" sa Kimmo Warjonen i en tidningsartikel från 1996. Med den aktuella minnesutställningen för ögonen kan man kanske hävda att han var onödigt modest; på Gallerians väggar händer många direkt lysande målningar.

Kimmo Warjonen skulle ha fyllt 80 år den 26 juni.