Glesbygdens invånare får inte glömmas bort

Mikael Karlsson skriver om tjänster på glesbygden.

Det kommande välfärdsområdesvalet berör de allra mest människonära tjänsterna i samhället. Invånarna bör kunna känna sig trygga och veta att hjälpen finns nära då den behövs. Därför är det viktigt att se till att bland annat hälsostationen i Lovisa bevaras och att Borgå sjukhus verksamhet stärks. Att stänga Forsby hälsogård var ett mycket beklagligt beslut.

Under de senaste åren har undertecknad bland annat varit med och jobbat för förverkligandet av en ambulansdepå i Gammelby och seniorboendet Lyckan i Pernå kyrkoby. Som FBK:are ligger FBKs verksamhet mitt hjärta nära. Det är av stor betydelse att lokala FBK säkras genom att tillräckligt med ekonomiskt understöd reserveras för att trygga dess framtida verksamhet.

Alla oberoende av boplats, har lika rätt till vård av hög kvalitet och att få kommunicera på sitt eget modersmål. Vid kontakt med nödcentralen är det av yttersta vikt att bli förstådd. Det kan vara frågan om liv eller död.

Mikael Karlsson

Landsbygdsföretagare, SFP, Lovisa, Västerforsby,