Glesbygden kan förlora morgonutdelningen

SMÅ AVSTÅND, BÄTTRE LÖNSAMHET. Tätorterna drabbas mindre än landsbygden när Posten skär ner i morgonutdelningen. Bild: Kristoffer Åberg

Postens dagstidningsutdelning i Nyland kommer inte att se ut som i dag från och med nästa år. Eftersom förhandlingarna med utgivarna ännu pågår kan Risto Savikko som ansvarar för Postens tidningstjänster inte vara mer konkret än så.

Den 15 december är ett viktigt datum: då löper Postens kontrakt ut med de sjutton tidningar i Nyland som delas ut med morgonposten. Risto Savikko säger att Postens kort, efter de avslutade samarbetsförhandlingarna, ligger på bordet och att det nu är upp till utgivarna att bestämma sig för hur de vill ha det.

– Förändringarna inom Posten är pragmatiska, så det är främst på glesbygden de kommer att synas. I tätt bebyggda områden är sträckorna mellan hushållen korta så även om andelen tidningsprenumeranter inte är så stor är avstånden mellan dem ändå små. På glesbygden däremot kan hushållen ligga på kilometers avstånd från varandra och det blir dyra kilometrar trots att andelen prenumeranter eventuellt är högre än i tätorten.

Som Savikko ser det har utgivarna tre huvudalternativ: morgontidningarna kan delas ut med dagsposten, utgivarna kan utveckla det digitala utbudet eller så kan utgivarna betala extra för att morgonutdelningen fortsätter.

– Men för många utgivare är det tredje alternativet knappast realistiskt, det skulle innebära stora tilläggskostnader.

Bland utgivarna man förhandlar med finns till exempel Sanoma och KSF Media. Savikko påpekar att eftersom både Östnyland och Västra Nyland snart ska bli tvådagarstidningar så minskar efterfrågan på morgonutdelningstjänster i regionerna.

Förhandla och informera

Savikko hoppas att förhandlingarna med utgivarna kan slutföras inom fyra veckor. Efter det har utgivarna tid att informera sina kunder om vilka förändringar är att vänta.

– Utgivarna kan välja att samarbeta med varandra eller att köra sitt eget race. Posten erbjuder sina alternativ och utgivarna kan utgående från sina resurser och antal prenumeranter välja det som passar dem bäst. Förändringarna kommer att införas stegvis redan från och med slutet av det här året.

År 2014 började HSS Media som ger ut bland annat Vasabladet och Österbottens Tidning sköta utdelningen i egen regi eftersom man ansåg att dåvarande Itellas utdelning var för dyr.

Om det finns några liknande planer Nyland så har Savikko åtminstone inte hört om dem.

– Det är ju också ett alternativ utgivarna kan fundera på, jag känner ändå inte till några sådana planer. Men det är en fri marknad, så om efterfrågan på ett område upplevs vara tillräckligt stort för att utdelningen ska bli lönsam kan utgivaren fundera på om Postens tjänster räcker till eller om de vill ordna egna alternativ. En småskalig utdelning kan man sköta via bagageutrymmet i en taxi och för mer storskalig finns kurirfirmor. Men oberoende av vem som sköter utdelningen så måste man fundera om det finns en tillräcklig efterfrågan. Annars kan det bli en dyr affär.

Mer läsning