Glada miner när man håller hastigheten

Kör man enligt hastighetsbegränsningen på Rönnvägen i Borgå belönas man av ett glatt ansikte på mätaren vid vägen. Håller man för hög fart blir det i stället sura miner på tavlan. Tavlorna som visar bilarnas hastighet har en positiv inverkan på bilisterna.

Borgå stad har sju digitala hastighetsmätare som förutom bilarnas fart också visar ett glatt alternativt ett surt ansikte, beroende på om föraren kör enligt hastighetsbegränsningen eller inte . Sex av dem är fasta och en mobil.

– En finns på Rönnvägen, två på Jernbölevägen, två på Gammelbackavägen och en på Kyrkogatan, säger trafikingenjör Hanna Linna-Varis på Borgå stad.

Den sjunde placeras ut där det behövs, det vill säga vid gator där man kunnat konstatera att folk har extra svårt för att hålla den tillåtna hastigheten.

– Vi får också förslag om var mätaren kunde behövas och förutsatt att det finns ett lämpligt ställe för den vid gatan eller vägen kan den placeras där för en tid, säger Linna-Varis.

Den mobila hastighetsmätaren drivs med ett laddningsbart batteri.

Har effekt

Hastighetsmätarna har visat sig ha bra effekt på trafiksäkerheten. Man vill se det digitala ansiktet le.

– Bilisten får en belöning i form av det glada ansiktet så snart hen lättar på gasfoten så pass att hastigheten är inom det tillåtna. Jag har hört att många barn på baksätet också håller efter sina föräldrar, de vill också se den glada minen, säger Linna-Varis.

Det är främst på vägavsnitt där den högsta tillåtna hastigheten är låg, trettio eller fyrtio kilometer i timmen, som mätarna används. Kör man rejält för fort blir tavlan svart.

– Mätarna är inställda så att de visar lite mer än den tillåtna hastigheten, men de visar inga höga hastigheter. Det är för att folk inte ska inspireras att testa hur fort deras bilar går.

De digitala hastighetsmätarna som visar smilis har ingen kamera, men samlar information om alla bilar som passerar.

– Vi vet medelhastigheten för bilarna, konstaterar Linna-Varis.

Också NTM-centralen har mobila hastighetsmätare och de är i stor användning.