Glad går till JO

Sari Glad vill att JO granskar centralvalnämnden i Borgå och Sannfinländarnas Juha Elo. Bild: Kristoffer Åberg

Både centralvalnämnden i Borgå och Sannfinländarnas Juha Elo borde granskas anser Sari Glad.

Sari Glad, obunden sannfinländare i Borgåfullmäktige och också stadsstyrelsemedlem, har lämnat ett klagomål till riksdagens justitieombudsman.

Hon vill att JO utreder Borgå centralvalnämnds agerande och också Sannfinländarnas valansvarige Juha Elos agerande när de behandlade Glads kandidatnomineringar inför årets kommunalval.

Glad hade först anmält sig som kandidat på Sannfinländarnas lista och senare som Samlingspartiets kandidat. Elo vägrade ändå ta bort Glads namn från Sannfinländarnas lista med motiveringen att han fick hennes anmälan när listan redan hade lämnats till centralvalnämnden.

Glad anser att den kandidatanmälan som Elo har förmedlat inte har uppfyllt lagens alla paragrafer och att den inte heller har lämnats till centralvalnämnden på rätt sätt.

Glad anser också att centralvalnämnden i Borgå har gjort ett formfel när de har behandlat den, enligt henne, lagstridiga kandidatanmälningen.

Mer läsning