Genomgående glädje har gett ikonstatus

STRANDBILD FRÅN HAIKOFJÄRDEN. "Lekande gossar på stranden" är en av Edelfelts mest kända tavlor. Bild: Viivi Ikonen

I en artikelserie presenterar tidningen Östnyland fyra av konstnären Albert Edelfelts verk. Som vår guide fungerar Marina Catani, chef för Borgå museum och Edelfelt-kännare. Så här berättar hon om verket "Lekande gossar på stranden":

Vilka de glada pojkarna i "Lekande gossar på stranden" egentligen är vet ingen, trots att många har gjort anspråk på att ha varit modell för en av Edelfelts mest kända tavlor.Många av dem som påstått...