General Hägglund: jag förstår balternas oro

GENERAL. Gustav Hägglund besökte veteranmuseet på lördagen. Bild: Max Nyberg

General Hägglund har förståelse för de baltiska ländernas oro. Men någon kris kring Östersjön tror han inte på. Hägglund besökte krigsminnesutställningen på lördagen.

Det är fullsatt på krigsminnesutställningen i centrala Borgå på lördagen - så fullsatt att de som inte får sittplats står tätt packade i en halvcirkel. Kamerorna smattrar, och det är ovanligt högtidligt. Orsaken är general Gustav Hägglund, befälhavaren som de flesta vuxna finländare känner igen, som besöker det lilla veteranmuseet som ligger undangömt på en innergård.

Eldsjälarna bakom utställningen bjöd in den tidigare kommendören för att marknadsföra stället, och för att visa att det finns en möjlighet i Borgå att få en närmare inblick i det som hände för sjuttio år sedan. Hägglund är också nöjd över att motsvarande museer finns.

– Den här formen av traditionsrum påminner om det som hände. Jag är stolt över veteranerna och allt vi nu gör för dem, säger Hägglund.

Ännu Nato-nej

Med lite tid innan det officiella börjar hinner Hägglund prata aktuella frågor. Trots att han närmar sig åttioårsåldern har han inte slutat följa med läget i världen och har fortfarande åsikter om allt från Nato och ett eventuellt medlemskap till läget i Ukraina. Natofrågorna är han van vid, och talar fortfarande emot ett medlemskap. Svaret är ungefär detsamma som han sagt i tidigare intervjuer.

– Jag är stolt över Finland, det är det enda europeiska landet utöver Estland som satsat på sitt försvar, säger Hägglund.

Hägglund var för ett medlemskap på 1990-talet, men kom senare fram till att nackdelarna vore för stora, och att det enda sättet att försvara landet är att försvara oss själva.

– Jag är rädd för att det skulle hända som på andra ställen, alltså krav på att värnplikten avskaffas och mera fokus på krishantering. Följden skulle bli ett nedbantat försvar som i de flesta europeiska länderna utom Estland.

Världen har ändå förändrats mycket på bara några korta år. Ryssland har annekterat en bit av Ukraina, USA har en president som talar om Nato i helt nya termer, brexit förändrar Europa och en ny form av krigföring har seglat fram: hybridkrigföring. Speciellt hybridkrigföringen, där man kombinerar informationskrigföring med militära aktioner, får Hägglund att höja på ögonbrynen.

– Det är något helt nytt. Visserligen har man tidigare sysslat med informationskrigföring, men just den här metoden där man kombinerar med åtgärder som är precis nedanför krigshandlingar har vi inte sett tidigare.

Förstår oron

Hägglund tror ändå inte på någon storskalig konflikt kring Östersjön, och om USA och Ryssland av någon orsak skulle drabba samman skulle det vara på större hav än den lilla pöl som Östersjön utgör. Han har ändå förståelse för att de Baltiska länderna är oroliga.

– Ryssland har inte resurserna att invadera över Östersjön, men de kunde lätt rulla in över landgränsen. Därför förstår jag deras oro.

De omtalade markköpen i Finland är han inte orolig över och tror inte att Moskva har någon större plan bakom köpen. Däremot tycker han att det är bra att man nu börjar följa med vem som köper vad och var – områden som är strategiskt viktiga är det oavsett vem som köper dem.

– Majoriteten av dessa köp handlar nog bara om att skaffa en datja. Det är människor som vill ha ett tryggt ställe ute på landet där man inte behöver vara orolig för barnen. Men det är bra att vi är vaksamma.

Den kanske största finlandssvenska institutionen Nylands brigad är Hägglund inte heller orolig över. Det var också han som flyttade över truppförbandet till marinen i stället för armén, och Hägglunds senare besök där har gett signalerna att personalen varit nöjd över det beslutet. Marinen har visat större uppskattning än armén gjorde.

– Det beslutet tryggade Dragsviks ställning då, och gör det fortfarande. Jag oroar mig inte över eventuella indragningshot.

Gustav Hägglund

Finlands försvarsmakts kommendör åren 1994–2001 och ordförande för Europeiska unionens militärkommitté 2001–2004.

Genomförde stora reformer inom försvaret, däribland förändringen av tjänstgöringstiden.

Har förekommit mycket i medierna, ofta när man talar om Nato.

Hägglunds memoarer Leijona ja kyyhky (Lejonet och duvan) gavs ut år 2007

Mer läsning