Gemenskap är viktigt när samhället förändras

Koppla ihop rätt motto med rätt kommun. Vilken östnyländsk ort är Drömmarnas stad? Var vill man att du ska Börja din dag på skogsstigen, och var hittar du Liten stad, stora upplevelser?