Gemensamt konstverk tolkar Sibbobornas känslor efter undantagsvåren

BEGRÄNSAD. Konstnärsprofilen Majbritt samlade Sibbobornas bilder från en annorlunda vår. De har nu samlats till en gemensam installation i och kring Pesula Galleria på det gamla sjukhusområdet i Nickby. Bild: Emil Widlund

Begränsad heter konstverket som samlar Sibbobornas erfarenheter av vårens undantagstillstånd. Verket antar installationens form och sprider ut sig på det gamla sjukhusområdet i Nickby.

Utomhus är det som gäller för konsten som samlats in i Sibbo under benämningen Begränsad. Fixpunkterna hittas vid Pesula Gallerias innergård och i närområdena kring det gamla tvätteriet, och det som ställs ut bottnar i Sibbobornas kreativitet. Bilder av coronatidens "begränsade rum" har samlats in och målet med installationen är att stärka samhörigheten och gemenskapen på ett nytt sätt.

Under maj månad aktiverades allmänheten och det virtuella konstverket byggdes upp på Instagram. Den som ville kunde lägga ut bilder på sociala medier eller skicka dem till projektets initiativtagare, en bild- och samfundskonstnär från Sibbo som arbetar under pseudonymen Majbritt.

– Coronaepidemin är en gemensam erfarenhet för oss alla. Redan på det gamla mentalsjukhusets tid förstod man att det ibland är svårt att beskriva sina känslor och tankar med ord. Därför ville jag skapa ett verk där vi kan dela något icke-verbalt, och samtidigt genom bilder och färger berätta vår gemensamma berättelse om undantagstidens begränsade vardag, säger hon i ett pressmeddelande.

OMKRING. Begränsad-installationen breder ut sig i Östanåparken. Bland annat har rutfönster och väggar utnyttjats som utställningsplats. Bild: Emil Widlund

Ett hundratal bilder skickades in, och i det slutgiltiga konstverket Begränsad är nästan alla bilder med. Varje deltagare har med andra ord fått lämna sitt avtryck i installationen i Östanåparken. Dessutom deltar Majbritt deltar i projektet med sina egna målningar.

Reellt bildflöde

De kvadratiska fönsterrutorna i Pesula Galleria påminner om bildflödet på Instagram. Deltagarnas foton har satts upp i rutorna, och genom de tomma rutorna kan man se in i galleriet där flera bilder och målningar har placerats i ett tredimensionellt utrymme.

– Genom fönstren kan man kika in i en annan dimension, så att säga titta in i den virtuella världen. Speciellt under epidemin har en stor del av vårt sociala umgänge flyttats till webben. Installationen fungerar som en bro mellan den virtuella och fysiska världen, säger Majbritt.

Genom fönstren kan man kika in i en annan dimension.

Innan projektet körde i gång var det oklart ifall man alls skulle kunna förverkliga en fysisk utställning under undantagstiden.

– Projektet behövde ramar som passade undantagstillståndet, och lösningen fanns i gamla tvätteriets fönster.

Under utställningstiden ordnas konstnärsträffar som är öppna för alla på galleriets gård. Under träffarna kan man förutom att bekanta sig med utställningen också träffa konstnären bakom projektet. Den första träffen ordnades vid Pesula Galleria tidigare i veckan och den följande ordnas den 25 juni kl. 19–20.

Konstprojektet har beställts av Sibbo kommuns kulturtjänster. Utställningen är öppen juni månad ut.

Mer läsning