Gemensamma kyrkorådets förslag: Lägg ner på Runebergsgatan, bygg ut på Lundagatan

AVYTTRAS. Gemensamma kyrkorådet förelår att Borgå kyrkliga samfällighet avstår från Svenska församlingshemmet vid Runebergsgatan och flyttar verksamheten till fastigheten på Lundagatan som byggs ut. Bild: Kristoffer Åberg

Gemensamma kyrkorådet vid Borgå kyrkliga samfällighet vill avstå från Svenska Församlingshemmet och i stället bygga ut den finska församlingens fastighet på Lundagatan. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan har länge varit i behov av en omfattande renovering och i stället för att satsa pengar på reparationer vill gemensamma kyrkorådet avstå från fastigheten. Bo...