Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade över 70 000 sökande

FÄRDIGTSÖKT.Under april och maj ordnar skolorna inträdes– och lämplighetstest till utbildningarna. Sökande kallas till proven i början av april. Bild: SPT/Carl-Anton Storbacka

Den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen.

I ansökan fanns cirka 80 000 nybörjarplatser att söka till. 72 100 personer sökte platserna, varav 57 680 hör till dem som nu avslutar den grundläggande utbildningen. Det är 300 personer fler än i fjo...