Ge veteranerna fina sista år

Det borde vara en hederssak att garantera att de sista krigsveteranerna kan leva ett gott liv till sista andetaget.

Hjältegravarnas vita kors, kanonen vid gamla bron i Borgå, de årliga insamlingarna för krigsveteranerna påminner oss om Finlands dramatiska historia.

I början av 2018 fanns 14 000 krigsveteraner ännu i livet. Av dem hade närmare 2 000 funktionsnedsättningar. Medelåldern är 93 år.

Det borde vara en hederssak att garantera att de sista krigsveteranerna kan leva ett gott liv till sista andetaget.

Men så är det inte. Det är stora skillnader mellan kommunerna hur de använder statliga bidrag för att stödja veteraner som bor hemma. Enligt siffror som tidningen Krigsveteraner redogör för kan skillnaden vara upp till 10 000 euro.

Bidragen ska användas till rehabilitering och till olika slag av service. Bidragen kommer från statens kassa, och om pengarna inte räcker till kan kommunerna ansöka om mer pengar av staten. Utav fjolårets anslag förblev över 1,5 miljoner euro outnyttjade.

Här har veteranföreningarna en viktig uppgift med att fungera som intressebevakare för veteranerna, för att säkra att stöd och hjälp verkligen går fram.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland