Ge Vårberga skola arbetsro!

Under de senaste åren har det svenska skolnätet varit föremål för en lång rad impopulära indragningar och förändringar. Nu måste de svenska enheterna få arbetsro.

Det är bara tre år sedan Kråkö skolas elever från södra Borgå flyttade in i den nya skolbyggnaden i Vårberga. Redan nu visar det sig att prognoserna som stod som grund för skolindragningen slagit fel och skolan är för liten. Till råga på allt valde stadens ledning att det planerade skolbygget av ekonomiska skäl skulle minskas, med följden att framför allt Kevätkummun koulu har svårt att få plats i Kantelehuset.

I sina försök att lösa problemet utreder tjänstemännen nu huruvida också det svenska skolupptagningsområdet kunde ändras eller vissa klasser flyttas till andra skolor. Det kommer inte på fråga!

Under de senaste åren har det svenska skolnätet varit föremål för en lång rad impopulära indragningar och förändringar. Nu måste de svenska enheterna få arbetsro. Trängseln i Kantelehuset måste därför lösas utan att de redan tidigare utsatta svenska eleverna tvingas till ytterligare förändringar. Det innebär att lösningen måste hittas inom den finska skolförvaltningen och mellan de finskspråkiga lågstadierna i centrumområdet.

Tjänstemannaledningens oförmåga att förutspå stadens elevantal oroar. Vi vet att det finns planer på att dra in Bjurböle daghem och förskola och flytta dem till centrum. Vi kan inte acceptera att samma misstag upprepas gång efter gång. Erfarenheterna visar nu att barnunderlaget räcker gott och väl för en fungerande och trivsam dagvårdsenhet med förskola i Bjurböle.

Mats Nyman, stadsfullmäktigeledamot (SFP)