Ge möjlighet att riva gamla hus på Etolatomten och på Hopeatomten föreslår Grönman i fullmäktigemotion

INGEN BYGGER. YIT äger Etolatomten men en förhandsmarknadsföring i våras visade att intresset för de planerade bostäderna var alltför lamt. Nu föreslår Jarmo Grönman att man ska få riva huset till vänster på bilden. Bild: Kristoffer Åberg

Något måste göras för att få fart på bostadsbyggandet inne i Borgå centrum. I en färsk motion föreslås förnyade detaljplaner och rivningslov för gamla byggnader.

I en fullmäktigemotion framför fullmäktigeledamoten Jarmo Grönman, Saml, att Borgå stad i snabb ordning förnyar detaljplanerna för Hopeakvarteret och Etolakvarteret i Borgå centrum.

De nya detaljplanerna borde ge tomtägarna rätt att riva de byggnader som enligt nuvarande planer måste bevaras. Det handlar om det gröna stenhuset i hörnet av Mannerheimgatan och Fredsgatan i Hopeakvarteret och om trähuset i hörnet Mannerheimgatan och Linnankoskigatan i Etolakvarteret.

Samtidigt borde tomtägarna få ge sina synpunkter om andra behov av planändringar, föreslår Grönman.

De båda kvarteren har stått obebyggda och skräpiga redan i många år.

Enligt Grönman skulle nya detaljplaner ge möjlighet att inleda byggandet av tiotals nya bostäder i centrum av Borgå.

Grönmans motion är undertecknad också av tre andra samlingspartister, Markku Välimäki, Juha Kittilä och Tom Blomqvist, och av en kristdemokrat, Jere Riikonen.

Mer läsning