Ge fler chansen att skapa trygghet

Det finns många samhällsuppdrag som skulle kunna inkluderas i försvaret. Det skulle kallas medborgartjänstgöring.

Den första veckan i mars intar militären östra Nyland. Det är inte så dramatiskt som det låter, utan handlar om en övning med totalt 650 beväringar, reservister och personal och cirka 150 fordon. Föru...