Ge dem fritid

Det är fint att vilja skapa mer hobbyverksamhet, men jag tror att vi lyssnar på fel saker.

Årets elevenkät har publicerats, och 95 000 elever från klass 1 till 10 svarade. Nu ska vi lyssna!, säger de vuxna. Bra så. Av de som svarade skulle 45 procent vara intresserade av att delta i någon k...