Ge centrum en chans

Det är lätt att automatiskt såga nya idéer. Hoppas att både politiker och Borgåbor suger på förslagen länge och väl innan de tycker till om centrumutvecklingen.

Stadskärnan dör ut, Gamla stan borde bli en intimare del av centrum, västra infarten till Borgå är ful och trist. Det här har vi hört i åratal. Och bett om åtgärder.Nu finns en hel hög med bra åtgärds...