Ge barnen en nykter jul

Barn är rädda för föräldrar som använder mycket alkohol och dricker under en längre period.

För många finländare är jultiden en trevlig högtid. Man köper gåvor, pryder hemmet och äter god mat tillsammans med familjen. Julstämningen syns på gatorna, i butikerna och i leksakskatalogerna som vi hittar i våra postlådor. Jag kommer ihåg hur roligt det var att kolla igenom katalogen och välja ut de leksaker man önskade att få som julklapp. I min barndom hade vi inte så mycket pengar, jag fick inte alla de gåvor jag önskade. Egentligen var detta en bra sak eftersom jag lärde mig att värdesätta de leksaker jag hade. Som vuxen har jag också förstått att min mamma gjorde allt hon kunde för att ge mig en fin gåva. Ofta betydde det att hon på hela året inte köpte något extra åt sig själv.

Speciellt under jultid funderar många familjer hur de ska få pengarna att räcka till. En mamma berättade för mig att hennes familj inte ens har råd med julmat. Jag blev mycket ledsen då jag hörde detta. Hon är en av de många tusentals fattiga finländare vilkas liv har försämrats på grund av regeringen Sipiläs hårda och kalla nedskärningspolitik. Närmare en miljon finländare lever i fattigdom och till och med över 100 000 barn lever i fattiga familjer. Fattigdomen är ett utbrett fenomen som beror på många olika orsaker och har långtgående följder. Det har bland annat gjorts en undersökning bland en del av dem som föddes 1987. Undersökningen visar att fattigdom går i arv och besparingar som drabbar barn blir mångdubbla utgifter i framtiden.

Många barn kan ha en varm och god jul, även om det inte finns så mycket pengar. Största problemet som förstör stämningen är i stället alkohol. Barn är rädda för föräldrar som använder mycket alkohol och dricker under en längre period. Under julen tvingas polisen att ingripa oftare och skyddshemmen har mer bråttom än vanligt. I en undersökning som gjordes för några år sedan framkommer det att var fjärde tonåring tycker att deras föräldrars alkoholkonsumtion är problematisk.

Sakkunniga som jobbar med barn och familjer berättar att alkohol fortfarande är tabu i finska familjer. Ofta brukar hela familjen försöka dölja problemet. I finländska familjer sker årligen 2,2 miljoner situationer där föräldrarna är kraftigt berusade i sällskap med barn. Alkohol är en del av 6 000 barns liv varje dag. Alltför många barn måste i stället för en god jul se sina berusade föräldrar. Det är fel!

Vi skall ta hand om varandra och ge barnen en nykter jul.

Anette Karlsson vice ordförande, Finlands svenska socialdemokrater