Gasum fäller träd i Tolkis

AVVERKAS. GAsum sågar ned träd i Tolkis. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Gasum inleder skogsavverkning på industriområdet som företaget äger i Tolkis.

Målet är att förbereda området så det lämpar sig för de ändamål som beskrivs i generalplanen. Arbetet begränsar sig till det område som enligt planen hör till industriområdet, skogs- och rekreationsområdena påverkas inte. Vid stränderna och invid Tolkisvägen lämnar man kvar en 20–40 meter bred trädremsa.

Gasum hade tidigare planer på en LNG-terminal (eng. liquefied natural gas) på området men efter att projektet gick om intet vill företaget utveckla platsen som ett industriområde.

Avverkningen inleds i månadsskiftet mars–april och arbetet ska vara klart under det här året.

Mer läsning